forskning.jpg

Forskning

Vi bedriver forskning inom området datamodellering och informationslagring med specifik inriktning mot Ankarmodellering i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan samt Institutionen för Data och Systemvetenskap vid Stockholms Universitet. 

Ankarmodellering är en öppen teknik för datalagring baserad på den senaste forskningen inom tvärvetenskapliga områden. Den möjliggör lagring av mångtydig data med bibehållen integritet och tillförlitlighet i evolverande system, eller enkelt uttryckt kan den komma ihåg allt som händer och vem som gör vad i en databas.