Vår keynote-talare på Next Generation Data Warehousing.

Vår keynote-talare på Next Generation Data Warehousing.

Vi erbjuder anpassade utbildningar till företag som söker nya vägar framåt eller behöver förstärka kompetensen kring befintliga eller nya verktyg.

Exempel på utbildningar vi tagit fram under åren är

  • Kundanalys – Hur väl känner ni era kunder? Vad utmärker en framgångsrik analys?
  • Kundkorgsanalys – Hur kan data mining öka lönsamheten och påverka hur butiken ska utformas?
  • Tvillinganalys – Hur kan man hitta de kunder som är på väg att lämna er?
  • Data Warehousing – Hur når man från källa till insikt? Hur länge lever en databas?
  • Informationsmodellering – Hur kan modern teknik minska Total Cost of Ownership?

I denna del anpassas utbildningsmaterialet till er och exempel och övningar görs på data som finns i verksamheten. Utbildningarna genomförs också med fördel hos er för att möjliggöra att så många som möjligt kan delta i delar av eller hela utbildningen.