lonsamhet.jpg

Vi erbjuder avancerade lönsamhetsanalyser som skräddarsys för varje kund. Allt data samt accesslager huserar i skyddade och avskilda miljöer och är aldrig åtkomligt för andra än specifikt godkända användare.  

Exempel på analyser : 

  • Kundlönsamhetsanalys
  • Produktlönsamhetsanalys
  • What-if-analys
  • Forecasting
  • Känslighetsanalys
  • Stresstester
  • Benchmark av interna processer

Inom detta område erbjuds även scenarioanalyser som bygger på olika data vid olika historiska tidpunkter jämfört med dagens fakta, vilket skapar möjligheter att säkerställa att antaganden och planering som görs inom verksamheten är riktiga även på lång sikt.