Utbildning_Snapseed.jpg

Vi erbjuder öppna kurser till fast pris per deltagare inom följande områden. 

 • Ankarmodellering, grundkurs, 1 dag.
  Grunderna i Ankarmodellering med en genomgång och övning i modelleringsverktyget, tillräckligt för att efteråt komma vidare på egen hand.
 • Ankarmodellering, fortsättning, 1 dag.
  Avancerade tillämpningar, bitemporala och mångtydiga databaser, samt att vi lyfter på huven och förstår hur den bakomliggande logiken fungerar. 
 • Ankarmodellering, certifiering, en halvdags examinering.
  Certifiering görs efter genomförd grund- och fortsättningskurs. Examinationen består av ett skriftligt frågepass följt av en modelleringsövning. Vi har ensamrätt att certifiera inom Ankarmodellering.
 • Data Mining i SQL Server, grundkurs, 1 dag.
  Angreppssätt, subtraktiv iteration, vilka algoritmer kan användas till vad, vilka fallgropar kan man stöta på, hur sätter man en modell i produktion.
 • Avancerad T-SQL, 2 dagar.
 • Webbaserad Applikationsutveckling, 2 dagar.

Kontakta oss för datum och pris.