ENIAC, en av de första datorerna som tillverkades.

ENIAC, en av de första datorerna som tillverkades.

För er som behöver komma igång snabbt med ny affärslogik och analys erbjuder vi privata moln-baserade lösningar. Projekten görs på fast pris inom ramen av 3 – 4 månader med ett bestämt antal rapporter som arbetas fram under projektets gång. 

Lösningarna driftsätts på vår referensarkitektur W.A.R.P. som är specifikt designad för att klara de höga krav som tunga analyser kräver och den flexibilitet som behövs för att hantera många förändringar.

Efter driftsättning finns möjlighet att välja ett fortsatt underhållspaket där vi fortsätter att ta ansvar för driften, eller om så önskas ett hand-over-paket med utbildning och överlämning till egen driftsorganisation.