radgivning.jpg

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inför  upphandling av nya affärssystem och migrering av stora informationsmängder. Vi har kunskap om nya tekniker som sänker era kostnader på både kort och lång sikt och hjälper er gärna med att se vad som passar bäst för er verksamhet.

Här är ett antal exempel på områden som vi arbetar med

  • Rådgivning inom Business Intelligence och beslutsstöd inför val av nya verktyg. 
  • Rådgivning om vägar framåt för kunder som kört fast i nuvarande lösning och ser kostnader öka för varje år. 
  • Rådgivning om hur man kan förnya sig när det tar lång tid att anpassa er till förändringar och analysarbetet blivit lidande.
  • Rådgivning om alternativa möjligheter inför en sammanslagning av separata informationskällor där information pekar på att kostnaderna kommer att bli höga.